PŘIPOMÍNKY VŠEOBECNÉ


1. ZACHOVÁNÍ MOŽNOSTI PŮDNÍCH VESTAVEB A PŘÍSTAVEB 
STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ
Text
PŘIPOMÍNKY
2. ZAMÍTNUTÍ DALŠÍCH REGULACÍ
PRO MAJITELE STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ
Text
PŘIPOMÍNKY
3. 

ZŘÍZENÍ A ZMĚNA ÚZEMNÍCH REZERV - HROMADNÁ DOPRAVA

 • pro trasu vysokorychlostní železnice do stávajícího železničního koridoru
 • pro propojení trasy A metra se železničním koridorem

Text
PŘIPOMÍNKY

VODNI PLOCHY 4.  PROTIPOVODŇOVÁ BEZPEČNOST A ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ

ÚZEMNÍ REZERVA PRO NOVOU VODNÍ PLOCHU U BOTIČE
Text
PŘIPOMÍNKY
VODNI PLOCHA2  5.

PROTIPOVODŇOVÁ BEZPEČNOST A ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ

ÚZEMNÍ REZERVA PRO 
NOVOU VODNÍ PLOCHU NA SLATINSKÉM POTOCE
V ÚZEMÍ ODDECHU, SPORTU A REKREACE

Text
PŘIPOMÍNKY

NOVE NAM 6. 

 ZŘÍZENÍ TRANSFORMAČNÍ PLOCHY PRO
NOVÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE 15

Text
PŘIPOMÍNKY

PREL PLK MRAZE 7. 

ZŘÍZENÍ ÚZEMNÍ REZERVY pro změnu
vedení obchvatu sídliště Hornoměcholupská
mimo ulici plk. Mráze

Text
PŘIPOMÍNKY

PRELOZKA HORNOM KAUFLAND 8. 

ZŘÍZENÍ ÚZEMNÍ REZERVY

 • pro obchvat ulice Hornoměcholupské přemostěním železniční trati
 • pro pěší lávku nádraží Horní Měcholupy

Text
PŘIPOMÍNKY

PODUR OBCHVAT  9.

ZŘÍZENÍ ÚZEMNÍ REZERVY pro
podúrovňové odvedení tranzitní dopravy
z ulic Průmyslová, 
Švehlova a ulice K Horkám 

Text
PŘIPOMÍNKY

P R  10.

ZŘÍZENÍ ÚZEMNÍ REZERVY pro
nové tři P+R parkoviště tranzitní dopravy

 • dvě parkoviště podél trasy budoucí Hostivařské spojky
 • jedno parkoviště u Štěrboholské radiály

 

Text
PŘIPOMÍNKY

HYDRANT  11.

 KAPACITNÍ MÍSTA
POŽÁRNÍ HYDRANTOVÉ SÍTĚ

Text
PŘIPOMÍNKY

 12.

OCHRANA OBYVATEL PRAHY 15 
PŘED TRASOU VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE

v případě, že nebude uplatněna
zásadní připomínka k hromadné dopravě v Praze 15

Text
PŘIPOMÍNKYRETENCE KP 13. 

PROTIPOVODŇOVÁ BEZPEČNOST A ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ

 • zřízení územní rezervy pro třetí retenční nádrž na Košíkovském potoce
 • rozšíření transformační plochy pro sport a oddech

Text
PŘIPOMÍNKY

PRACSKA 14. 
 • zachování plochy veřejného vybavení u ulice Práčská

 Text
PŘIPOMÍNKY

MARCELA  15.
 • protipovodňová úprava v meandru Botiče u jezu Marcela
Text
PŘIPOMÍNKY
VYSKOVA VEZ  16.
 • odstranění možnosti výstavby "výškových věží" (21. pater)
Text
PŘIPOMÍNKY
PARKING LESOPARK  17.
 • zachování parkoviště v ulici K jezeru pro parkování návštěvníků
  Hostivařského lesoparku
Text
PŘIPOMÍNKY

PŘIPOMÍNKY LOKÁLNÍ

Volby zastupitelstva městské části Praha 15 se konají

v pátek 5. října 2018 od 14 do 22 hod. a v sobotu 6. října 2018 od 8 do 14 hod.

Volí se 31 zastupitelů v jednom volebním obvodě.

©2018 ODS All rights reserved.