Nejenom řešit co bude zítra, ale mít i vizi, jak dál.

.. na sídlištích

.. na pláži přehrady

.. ve vnitroblocích

.. v areálech

.. ve Staré Hostivaři

.. pro děti za domem

.. pro bezpečí u Botiče

.. i oázy pro všechny

TRVÁME

 

na našich zásadních připomínkách k Metropolitnímu územnímu plánu Prahy

více najdete zde

NEPŘIPUSTÍME

na území Prahy 15 projekty ubytoven pro uprchlíky,

ale ani kempů pro bezdomovce ze všech koutů republiky

více najdete zde

OBNOVÍME

diskuzi o konkrétních návrzích na nové vodní plochy v Praze 15

a o bezpečném zadržování dešťových vod v městské krajině

DOKONČÍME

 

protipovodňovou ochranu obydlených oblastí Hostivaře

více najdete zde

PODPORUJEME


myšlenku obnovení kulturního a společenského centra

na Hornoměcholupské ulici (Malé divadlo v Hostivaři)

více najdete zde

OBNOVÍME

 

diskusi o nové školce a škole v Praze 15

NAVRHUJEME ZAŘADIT

 

okolí konečné tramvají a nádraží do plánů lokálního centra

a odvedení tranzitní dopravy z obydlených oblastí Hostivaře

OTEVŘEME

 

skutečnou debatu o budoucnosti obce - o vizích,

které za čtyři roky asi nepůjdou stihnout, ale někdo s nimi začít musí

Volby zastupitelstva městské části Praha 15 se konají

v pátek 5. října 2018 od 14 do 22 hod. a v sobotu 6. října 2018 od 8 do 14 hod.

Volí se 31 zastupitelů v jednom volebním obvodě.

©2018 ODS All rights reserved.